Home>Dịch vụ Tư vấn Pháp Lý Doanh Nghiệp>Thành lập công ty có cần bằng cấp không?

Thành lập công ty có cần bằng cấp không?

Thành lập công ty có cần bằng cấp không? Trước lúc mở doanh nghiệp có phổ biến người thắc mắc là khi thành lập đơn vị với cần bằng cấp không? với cần chứng chỉ hành nghề? sở hữu cần chuẩn đủ số vốn ban đầu? ko phải người nào cũng có bằng cấp/chứng chỉ hay có đủ số vốn ban sơ để có mặt trên thị trường công ty. bởi thế cần Nhận định và đáp ứng các điều kiện về bằng cấp, chứng chỉ, mức vốn cũng là nhân tố quan trọng trong giai đoạn xây dựng thương hiệu và điều hành hoạt động của doanh nghiệp.

Hồ sơ thành lập công ty chuyên nghiệp năm 2020

Thành lập công ty có cần bằng cấp không?

Thành lập công ty với cần bằng cấp/chứng chỉ không?

Thành lập công sở hữu cần bằng cấp không? ==> Nó sẽ phụ thuộc vào từng lĩnh vực mà bạn kinh doanh. có lĩnh vực cần bằng cấp/chứng chỉ và có các lĩnh vực không cần. ngành nghề cần bằng cấp/chứng chỉ hành nghề thuộc đội ngũ ngành nghề buôn bán với điều kiện.

– Có 2 nhóm ngành nghề kinh doanh đó là: Nhóm ngành nghề kinh doanh không cần điều kiện và Nhóm ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Thứ nhất: hàng ngũ lĩnh vực kinh doanh ko cần điều kiện thì đơn vị đăng ký hoạt động kinh doanh thường nhật và cứ thế hoạt động.

Thứ hai: đội ngũ ngành buôn bán có điều kiện bao gồm:

+ nhóm ngành nghề kinh doanh cần điều kiện về bằng cấp/chứng chỉ

+ nhóm ngành nghề cần điều kiện về vốn pháp định

+ lực lượng ngành đề xuất điều kiện khác

Ví dụ: ngành nghề buôn bán nhà sản xuất bảo kê buộc phải Giám Đốc phải phải chăng nghiệp đại học các chuyên lĩnh vực Luật, Kinh tế. ngành nghề kế toán, kiểm toán đề nghị Giám Đốc phải có chứng chỉ kế toán, kiểm toán..v..v.

Dưới đây là các ngành buôn bán đề xuất bằng cấp/chứng chỉ hành nghề:

I. Nhóm ngành thuộc lĩnh vực xây dựng yêu cầu chứng chỉ hành nghề

1.1 Kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

Điều kiện của công ty, tư nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

1. đơn vị, tư nhân buôn bán dịch vụ môi giới bất động sản phải ra đời đơn vị và phải sở hữu ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. cá nhân mang quyền buôn bán nhà cung cấp môi giới bất động sản độc lập nhưng phải sở hữu chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

3. công ty, tư nhân kinh doanh nhà sản xuất môi giới bất động sản không được song song vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một thương lượng buôn bán bất động sản

Xem thêm

 

2020/11/25Thể loại : Dịch vụ Tư vấn Pháp Lý Doanh NghiệpTab :

Đối tác: thu mua vảithu mua phế liệuthu mua phế liệuthu mua phế liệuthu mua phế liệuthu mua phế liệuthu mua phế liệu